Hvad lægger jeg vægt på som Privat Pasningordning

- At skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag for børnene.

- At arbejde med projekter ud fra de pædagogiske lærerplaner.

- At skabe et godt og åbnet samarbejde med forældrene omkring jeres barn.

- At lærer børnene at vise hensyn og respektere hinanden.

- At hjælpe børnene med at udvikle sig og prøve nye udforringer.