Hverdagen

En hverdag vil normal se sådan ud:

Kl. 6.30-9.00 Stille og rolig start på dagen. Hvor der tilydes morgenmad.

Kl. 9.00-11.00 Vi går i gang med aktiviteter.

Kl. 11.00-12.00 Frokost

Kl. 12.00 Middagssøvn

Kl. 15.00 Frugt

Kl. 15.30-17.00 Fri leg

Nogle af de aktiviteter vi kan finde på at lave er:

Udflugter/skovturer, Besøge børnehaven, Tage på biblioteket, Legepladsbesøg, Samvær med andre private pasningsordninger, Krop og Bevægelse, Sang og Musik, Sprog, Naturen, Kreative aktiviteter, Traditioner men også bare hyggedage hjemme med fri leg.