Kursus

Jeg har følgende kursuser

 • Pædagogiske læreplaner i dagtilbud (2014)
 • Børn og natur (2014)
 • Børns kompetenceudvikling 0-5 år (2014-2015)
 • Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge (2015)
 • Børn og natur (2015)
 • Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (2015)
 • Arbejdet med for tidligt fødte børn (2016)
 • Tegn til Tale (2017)
 • Forebyggelse og førstehjælp til småbørn (2017)
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO (2017)
 • Ska´ vi hoppe kursus - inspiration til sang, leg og bevægelse for de 1-3 årige (2018)
 • Førstehjælpsbevis (2018)
 • Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud (2018)